ariesfoodservice

Info

Welkom bij Arie's Food Service

ARIE´S FOOD SERVICE is een nationaal georiënteerde onderneming, en legt zich toe op het volledig verzorgen van de restauratieve voorzieningen binnen bedrijven en instellingen.

ARIE´S FOOD SERVICE doet dat op een geheel eigen en vooral onderscheidende wijze. Het product is een afgeronde en in de praktijk bewezen cateringconcept, waarin precies de juiste hoeveelheid kennis en diensten is afgewogen. Procedures zijn gecentraliseerd, gestandaardiseerd en toch zo flexibel dat aan elk bedrijf een individueel cateringproduct kan worden aangeboden. Betrouwbaarheid, efficiency, een constante kwaliteit en het streven naar gezamenlijk voordeel zijn dan ook kenmerkend voor het werk, dat door enthousiaste medewerkers in gedreven teams wordt uitgedragen.

ARIE´S FOOD SERVICE is een onorthodoxe cateraar, expansief en innovatief. ARIE´S FOOD SERVICE is een mens- en maatschappijbewuste cateraar en handelt daar ook naar. ARIE´S FOOD SERVICE wil niet de grootste, maar de beste cateraar zijn. Met deze werkwijze, deze filosofie en deze mensen bereikt ARIE´S FOOD SERVICE haar resultaat en groeit steeds verder.

Filosofie

HET CONCEPT

ARIE´S FOOD SERVICE Catering onderscheidt zich in de markt door de kracht waarmee ze vasthoudt aan het ‘concept': een nauwkeurig ontwikkelde en gehanteerde mix van vijf P’s.

Product

Het cateringproduct bestaat uit volwaardige onderdelen. Dit betekent dat alle onderdelen overal tegen dezelfde gunstige prijs en kwaliteit kunnen worden aangeboden. Met deze volwaardige onderdelen wordt op een flexibele wijze een totaal cateringproduct samengesteld, dat is afgestemd op de individuele behoefte van elke opdrachtgever.

People

Catering is people’s business. Daarom hebben alle ARIE´S FOOD SERVICE-medewerkers de benodigde kennis over product, procedures, promotie en prijs om hun functie goed te kunnen uitvoeren. ARIE´S FOOD SERVICE zorgt voor een fair sociaal beleid, zodat opdrachtgevers kunnen rekenen op kundige, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers.

 

Procedures

ARIE´S FOOD SERVICE werkt volgens gecentraliseerde en gestandaardiseerde procedures. Deze liggen eenvoudig en beknopt vast in handboeken. Deze procedures en het daaraan gekoppelde logistieke systeem maken een efficiënte werkwijze en een goede informatiestroom mogelijk.

Promotie

Alle ARIE´S FOOD SERVICE-cateringlocaties zijn herkenbaar en zien er professioneel uit door de aankleding van de locatie en de kleding van het personeel. De ARIE´S FOOD SERVICE-medewerkers staan achter het concept en brengen dit over op collega’s, gasten en (potentiële) opdrachtgevers.

Prijs

ARIE´S FOOD SERVICE hanteert diverse contractvormen, waaruit opdrachtgevers naar wens kunnen kiezen. Al deze contractvormen zijn gebaseerd op het principe ‘meer voor hetzelfde of hetzelfde voor minder'.

DE NORMEN EN WAARDEN

Wie resultaat wil bereiken doet dat nooit alleen. De beste catering ontstaat pas dan als de handen ineen worden geslagen. Als door iedereen die bij ARIE´S FOOD SERVICE betrokken is, dezelfde normen en waarden worden gehanteerd.

Op alle niveaus binnen alle relaties tussen:

·         ARIE´S FOOD SERVICE en haar opdrachtgevers en relaties

·         ARIE´S FOOD SERVICE-directie en medewerkers

·         ARIE´S FOOD SERVICE-medewerkers onderling

ARIE´S FOOD SERVICE Catering onderscheidt zich in de markt door de kracht waarmee ze vasthoudt aan de ‘normen en waarden'.

Betrouwbaarheid                        
Blindelings op elkaar kunnen rekenen

Werkplezier                                
‘Fun’ en voldoening in het werk

Duidelijkheid                              
Daar kan geen misverstand over bestaan

Originaliteit                               
Vernieuwend, anders dan anderen

Betrokkenheid                           
Loyaliteit en betrokken bij elkaars zaak